بزرگداشت روز مادر راهی برای قدردانی از کسی است که بدون چشم داشتی شما را دوست دارد. چه آن شخص مادر شما باشد یا مادربزرگ یا معلم یا... نمیشود انکار کرد که زنان زندگی ما نقش پررنگی در شکل دادن شخصیت ما داشته اند. باید دریابیم که زنان تاثیرگذار زندگی ما چه کسانی بوده اند وچه تاثیری در زندگی ما داشته اند و این روز را با آنها جشن بگیریم.

 

   مادر از همان ابتدا از ما مراقبت میکند و ما را در مقابل خطرات مختلف محافظت میکند. اما نقش مادرفقط در محافظت اولیه نیست. دانشمندان دریافته اند که حالات روحی مادر شکل دهنده شخصیت اولیه ماست. مادرانی که بارداری آرام و به دور از استرسی را تجربه میکنند کودکان آرام تری نسبت به مادرانی دارند که در دوران بارداری تحت تاثیر استرس بوده اند.

 

   از طرفی توانایی ما در ارتباط گرفتن با جهان پیرامون خود با ارتباط ما با مادر آغاز میشود. روانشناسان تاثیر ارتباط مادر و کودک را در شکل گیری توانایی کودک در برقراری رابطه پایداردر طول زندگی خود مورد بررسی قرار داده اند. آنها دریافته اند که کودکانی که مورد مهر، مراقبت و تشویق مادر قرار میگیرند و سالهای اولیه زندگی خود را در محیطی امن و آرام میگذرانند، در آینده نیز انسانهایی سالم، با اعتماد به نفس و بالنده میشوند. در مقابل کودکانی که سال های اولیه زندگی خود را در محیطی پر از استرس میگذرانند که آنجا از تامین نیازهای خود اطمینان ندارند در آینده بزرگسالانی میشوند مضطرب که در برقراری ارتباطی پایدار با مشکل روبه رو هستند.

 

   در سالهای اولیه رشد، این مادر است که به ما می آموزد چگونه با جهان پیرامون خود ارتباط برقرار کنیم. کودکانی که ارتباطی نزدیک با مادر خود برقرار میکنند، ابزار لازم برای بالندگی در بزرگسالی را در اختیار دارند. البته فقط ارتباط ما با مادر نیست که شخصیت ما را معین میکند. ژنتیک هم در این میان تاثیر به سزایی دارد. 

 

   اما صرف نظر از این که ما محصول ژنتیک هستیم یا محصول محیطی که در آن رشد کرده ایم، شکی نیست که مادر نقش کلیدی در تبدیل شدن ما به آنچه هستیم دارد. مادران از ما مراقبت میکنند، ما را تشویق میکنند، به ما احساس آرامش و امنیت میدهند و به ما امکاناتی میدهند که ما حتی در ذکر تمامی آنها ناتوانیم و به این وسیله به ما درس میدهند که چگونه انسانهایی قوی و حمایتگر برای اطرافیان خود باشیم.

 

   مادر به ما درسهای زیادی میدهد. ما زبان را از مادر خود می آموزیم. از مادر می آموزیم چگونه منصف باشیم و از او می آموزیم که از ورای خود به دنیا بنگریم. مادر است که به ما قدرت و شجاعت لازم را برای قدم گذاشتن در راه آینده و به جا گذاشتن رد پای خود در دنیا را میدهد. مادر به ما کمک میکند که اعتماد و عزت به نفس داشته باشیم واین را به دیگران هم منتقل کنیم.

 

اگر چه همه این نکات جالب و حائز اهمیت است، ارتباط آن با روانشناسی روز مادر چیست؟

مادر ستون خانواده نامیده میشود. کسی که همه اعضای خانواده را در کنار یکدیگر نگه میدارد و باعث انسجام خانواده است. اگر چه این نقش به اندازه کافی دیده نمیشود، اما جشن گرفتن روز مادر با بزرگداشت کسی که این نقش مهم را بر عهده دارد نه تنها در بالا رفتن روحیه مادر موثر است بلکه در اتحاد و انسجام خانواده نیز نقشی اساسی دارد. بزرگداشت روز مادر خانواده را دور هم جمع و به هم نزدیک میکند. هدیه ای که بی شک برای مادربسیار با ارزش است.